Spletna promocija

Spletna promocija in oglaševanje - PG1

Možni načini oglaševanja
- oglaševanje na ključne besede v iskalniku
- oglaševanje v prikazanem omrežju z tekstovnimi oglasi
- oglaševanje v prikazanem omrežju z slikovnimi oglasi
Vsebuje 320 potencialnih obiskovalcev na vašo spletno stran.
*Količine potencialnih obiskovalcev so zagotovljene ob predpostavki, da bodo oglasi zakupljeni po ceni 0,23 €.